Uniunea  Naţională  a  Studenţilor  din   Romania   ( UNSR )  este   o  federaţie studentească ale  cărei  scopuri includ dezvoltarea şi  afirmarea profesională şi evoluţia cunoaşterii şi cercetării în condiţiile respectării statului de drept şi a drepturilor omului. Federaţia a  fost  înfiinţată în  urma întâlnirii liderilor din  cele  mai  importante centre universitare din  ţară,  care  au  decis    conturarea şi  promovarea la  nivel  naţional şi internaţional a unui  set de valori comune mişcării  studenţeşti din România.

               UNSR  îndeamnă la  asocierea tinerilor  din  mediul universitar care  doresc să contribuie la schimbare şi să creeze un cadru oficial de organizare și dezvoltare,  promovând respectul faţă de setul de valori academice şi  principiile de bună  practică.

               Organizaţia  noastră  sprijină  procesele  publice  de   consultare  a  tinerilor  în legătură cu problemele care îi privesc, implicarea lor directă în luarea de decizii precum şi liberul  acces la informaţiile de interes  public  şi la cele care se adresează direct  mediului universitar. De asemenea, uniunea pledează şi susţine îmbunătăţirea continuă a competenţelor profesionale prin  instruire formală, informală şi nonformală.

               Reunind organizații studențești din: București, Craiova, Iași, Timișoara, Petroșani, Târgu-Jiu, Pitești, Ploiești, Bacău, Constanța, Târgoviște, Brașov, Galați, Cluj-Napoca, Arad, Târgu Mureș,  federația reprezintă un puternic partener de dialog al Ministerului Educatiei si Cercetarii Naționale, si nu numai.

              Uniunea Nationala a Studentilor din Romania va pune si bazele unor proiecte si programe de impact ce au aparut ca o necesitate in procesul de educatie si culturalizare a mediului academic si studentesc.

          Misiunea noastra este simpla si plina de substanta, concentrand principalele valori promovate de UNSR:

                                     “COMUNICARE, ORGANIZARE, SOLIDARITATE”.